Thạc sĩ - Ls Bùi Thành Luật

NO PHOTO

 

Thạc sĩ - Luật sư Bùi Thành Luật

Cử nhân Luật TP.HCM

Nguyên giảng viên đại học

Trưởng Văn phòng luật sư Bùi Thành Luật (BTL)

Email: buithanhluat63@gmail.com

http://www.buithanhluat.com

 

Chat facebook
Go Top