Liên hệ

HOTLINE: 028-38166268

Văn phòng Luật sư Nguyễn Thanh Long và Cộng sự BTL

Địa chỉ: số 8 Hoa Mai Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP. HCM 

Email:  lslong.nguyenthanh@gmail.com

Công ty TNHH Dịch Vụ Kế Toán và Đại Lý Thuế BTL

Địa chỉ: số 8 Hoa Mai Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP. HCM

Email:    bichbtl2019@gmail.com

Chat facebook
Go Top