Ls Tào Văn Dũng

NO PHOTO

Thạc sĩ -Luật sư Tào Văn Dũng

Quản tài viên - chuyên tư vấn pháp lý về Phá sản doanh nghiệp

Thạc sĩ Luật Kinh tế - Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

Cử nhân kinh tế - Đại học Ngoại Thương  TP. Hồ Chí Minh

Email: tvdung1970@gmail.com

 

 

 

 

 

Chat facebook
Go Top