Ls Nguyễn Thanh Long

- Cử nhân kinh tế - Đại học Tài chính -Kế toán TP.HCM (nay Đại học Kinh tế TP.HCM)

- Cử nhân Luật - Đại học Luật TP.HCM

- Chứng chỉ Giám đốc Tài chính (CFO) do Viện Kinh tế Quản trị doanh nghiệp cấp.

 

Chat facebook
Go Top