Ls Nguyễn Thanh Long

 

LUẬT SƯ NGUYỄN THANH LONG

TRƯỞNG VĂN PHÒNG LUẬT SƯ

ĐTDD: 0903 619649

Email: Lslong.nguyenthanh@gmail.com

Quản tài viên - chuyên tư vấn pháp lý về Phá sản doanh nghiệp

- Cử nhân kinh tế -  Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

- Cử nhân Luật - Trường Đại học Luật TP.HCM

- Chứng chỉ Giám đốc Tài chính (CFO) do Viện Kinh tế Quản trị doanh nghiệp cấp.

 

Chat facebook
Go Top