Kiến thức
Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14

Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14

Luật Quản lý thuế 2019 quy định chi tiết về Đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, ấn định thuế, hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế.... Xem thêm
Hàng bán bị trả lại

Hàng bán bị trả lại

Văn bản số 4511/TCT-CS ngày 11/10/2023 về hóa đơn GTGT đối với hàng bán bị trả lại Xem thêm
Giao dịch liên kết

Giao dịch liên kết

Ngày 05/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Xem thêm
Chat facebook
Go Top