Mrs Nguyễn Thị Ngọc Bích

NO PHOTO

Bà NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH - CÔNG TY BTL

ĐTDD: 0907 644244

Email: bichbtl2019@gmail.com

 

- Cử nhân kinh tế - Đại học Kinh Tế TP.HCM

- Chứng chỉ Kế toán trưởng do Trường Đại học Kinh tế TP.HCM cấp 

 

Chat facebook
Go Top