Mrs Nguyễn Thị Ngọc Bích

NO PHOTO

 

 

- Cử nhân kinh tế - Đại học Kinh Tế TP.HCM

- Chứng chỉ Kế toán trưởng do Trường Đại học Kinh tế TP.HCM cấp 

 

Chat facebook
Go Top