Ms Bùi Thị Phương Thảo

Bà BÙI THỊ PHƯƠNG THẢO

PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY - BTL

ĐTDD: 0906846229

- Cử nhân kinh tế

- Chứng chỉ Kế toán trưởng do Trường Đại học Kinh tế TP.HCM cấp 

Chat facebook
Go Top