Ms Bùi Thị Phương Thảo

- Cử nhân kinh tế

- Chứng chỉ Kế toán trưởng do Trường Đại học Kinh tế TP.HCM cấp 

Chat facebook
Go Top