Sở hữu trí tuệ

1-Tư vấn pháp luật Sở hữu trí tuệ và thực hiện các dịch vụ liên quan đến sở hữu trí tuệ.

a) Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa ở trong nước và nước ngoài:

- Đại diện và tư vấn cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến việc xác lập quyền đối với nhãn hiệu bao gồm:

+ Đánh giá khả năng đăng ký nhãn hiệu;

+ Tư vấn liên quan đến việc lựa chọn và sử dụng nhãn hiệu;

+ Tra cứu và cung cấp thông tin về việc đăng ký và sử dụng nhãn hiệu;

+ Nộp đơn và tiến hành các thủ tục pháp lý đăng ký nhãn hiệu và tên gọi xuất xứ;

+ Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận sửa đổi liên quan đến đơn xin đăng ký nhãn hiệu, ví dụ như: tên, địa chỉ của người nộp đơn, danh mục, dịch vụ và mẫu nhãn hiệu;

+ Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận sửa đổi liên quan đến Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu trên cơ sở chuyển nhượng quyền sở hữu, sáp nhập công ty; ghi nhận đổi tên, địa chỉ của chủ Văn bằng bảo hộ.

- Đại diện và tư vấn cho khách hàng liên quan đến duy trì hiệu lực đăng ký nhãn hiệu, gồm:

+ Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý gia hạn Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

+ Tư vấn về việc sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký.

- Tư vấn và đại diện khách hàng đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu theo Thỏa ước Madrid; đăng ký nhãn hiệu ở các nước ASEAN, Nhật Bản, Trung Quốc, Cộng đồng Châu Âu và Hoa Kỳ.

b) Đăng ký bảo hộ Sáng chế/ Giải pháp hữu ích:

- Tư vấn về khả năng bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích;

- Tra cứu và cung cấp các thông tin sáng chế/giải pháp hữu ích và Khoa học kỹ thuật ở Việt Nam và nước ngoài;

- Hoàn thiện hồ sơ bao gồm dịch và/ hoặc viết bản mô tả sáng chế và tiến hành các thủ tục xin cấp Bằng độc quyền sáng chế và giải pháp hữu ích;

- Tư vấn về hiệu lực của Bằng độc quyền;

- Tư vấn và đại diện cho khách hàng trong việc đăng ký sáng chế ở các nước thành viên của Hiệp ước Hợp tác Patent (PCT) mà Việt Nam là một quốc gia thành viên.

c) Xác lập quyền đối với kiểu dáng công nghiệp:

- Đại diện và tư vấn cho khách hàng về xác lập quyền đối với kiểu dáng công nghiệp, gồm:

+ Đánh giá khả năng đăng ký và sử dụng kiểu dáng công nghiệp;

+ Tra cứu thông tin về đăng ký và sử dụng kiểu dáng công nghiệp;

+ Nộp đơn và tiến hành các thủ tục pháp lý đăng ký kiểu dáng công nghiệp;

+ Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp;

+ Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận sửa đổi liên quan đến Văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp trên cơ sở nhượng quyền sở hữu, sáp nhập công ty; ghi nhận đổi tên, địa chỉ chủ Văn bằng bảo hộ.

- Đại diện và tư vấn cho khách hàng về duy trì hiệu lực bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp.

d) Bảo hộ quyền tác giả và quyền kế cận

- Tư vấn pháp lý cho khách hàng trong nước về các vấn đề liên quan đến bảo hộ quyền tác giả và các quyền kế cận, bao gồm:

+ Tra cứu thông tin liên quan đến đăng ký quyền tác giả

+ Tư vấn và đại diện cho khách hàng tiến hành các thủ tục đăng ký bản quyền tác giả

- Tư vấn pháp lý, đại diện cho khách hàng tham gia đàm phán và soạn thảo hợp đồng sử dụng tác phẩm, hợp đồng chuyển nhượng tác phẩm và các loại hợp đồng khác liên quan đến bản quyền tác giả.

- Khiếu nại các quyết định liên quan đến cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả.

- Tư vấn và đại diện pháp lý cho khách hàng trong và ngoài nước liên quan đến thực thi quyền tác giả và các quyền kế cận, bao gồm:

- Tư vấn và phối hợp với các cơ quan thẩm quyền Nhà nước giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm quyền tác giả.

- Tham gia tố tụng tại toà án với tư cách luật sư bảo vệ lợi ích cho các khách hàng trong nước.

- Tư vấn pháp lý liên quan đến luật công nghệ thông tin (IT law): bảo hộ bản quyền tác giả đối với phần mềm may tính, các tác phẩm phổ biến qua mạng internet.

e) Bảo hộ giống cây trồng

- Tư vấn về khả năng bảo hộ đối với giống cây trồng;

- Tư vấn và cung cấp các thông tin giống cây trồng, bảo hộ giống cây trồng, các thông tin khoa học trong lĩnh vực ở Việt Nam và nước ngoài;

- Hoàn thiện Hồ sơ yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ giống cây trồng mới bao gồm dịch và/hoặc chuẩn bị Đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ, dịch và hoặc hướng dẫn hoàn thiện Tờ khai kỹ thuật, và tiến hành các thủ tục xin cấp Văn bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

- Tư vấn về hiệu lực của Văn bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

- Tư vấn bảo vệ quyền lợi của khách hàng trước những hành vi xâm phạm quyền của chủ sở hữu Văn bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

- Đại diện cho khách hàng khiếu kiện quyết định của Văn phòng bảo hộ giống cây trồng mới bao gồm phản đối, kiến nghị thay đổi quyết định;

- Tư vấn và đại diện cho khách hàng trong việc đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới ở nước ngoài.

f) Li-xăng, nhượng quyền thương mại và chuyển giao công nghệ:

Tư vấn và/hoặc đàm phán, soạn thảo hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng li-xăng và hợp đồngchuyển nhượng quyền sở hữu các đối tượng sở hữu trí tuệ. Hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan đến đăng ký, phê duyệt các hợp đồng nêu trên tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

g) Định gía thương hiệu:

Tư vấn, hỗ trợ khách hàng xác định giá trị thị trường của thương hiệu để phục vụ cho các hoạt động quan trọng khác của doanh nghiệp. Do vậy việc xác định giá trị thương hiệu của doanh nghiệp trong quá trình cổ phần hóa; hoạt động chia tách doanh nghiệp, xác định giá trị quyền sở hữu trí tuệ khi góp vốn kinh doanh bằng tài sản thương hiệu; xác định giá trị trong việc chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng thương hiệu cho doanh nghiệp khác; xác định giá trị thương hiệu trong các vụ tranh chấp thương hiệu; hỗ trợ xác định giá trị thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường …

2. Thực hiện các biện pháp thực thi chống lại vi phạm quyền sở hữu trí tuệ cho khách hàng:

Phối hợp với các cơ quan Nhà nước tiến hành các biện pháp thực thi quyền chống lại vi phạm quyền nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp, bản quyền tác giả và sáng chế để đảm bảo rằng quyền sở hữu trí tuệ của các khách hàng được bảo hộ phù hợp với mục tiêu và chiến lược của họ trên thị trường:

- Tư vấn và đại diện cho khách hàng trong các vụ tranh chấp và khiếu nại liên quan đến việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm:

+ Khiếu nại các quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu trí tuệ;

+ Phản đối đơn xin cấp Văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp;

+ Phản đối các quyết định cấp Văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Tư vấn và đại diện cho khách hàng trong việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm:

+ Yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định và kết luận về các hành vi vi phạm các đối tượng sở hữu trí tuệ;

+ Yêu cầu người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm;

+ Yêu cầu các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm;

3. Tham gia tố tụng giải quyết tranh chấp:

Tham gia tố tụng với tư cách luật sư bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng liên quan đến sở hữu trí tuệ tại Tòa án có thẩm quyền.

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách!

 

Chat facebook
Go Top