Dịch vụ cung cấp phần mềm theo yêu cầu Công ty

- Cung cấp phần mềm kế toán tài chính phụ vụ cho các loại hình doanh nghiệp sản xuất, thương mại và dịch vụ.

- Viết các phần mềm quản trị theo yêu cầu riêng của doanh nghiệp.

- Đặt biệt chúng tôi miễn phí việc lập trình phần mềm theo nhu cầu của doanh nghiệp; Sau khi đạt theo yêu cầu, chúng tôi cung cấp cho doanh nghiệp chạy thử nghiệp trong vòng 6 tháng, sau 6 tháng chúng tôi sẽ cho thuê phần mểm và cung cấp serve, lúc này giá cả do các bên thỏa thuận. 

Chat facebook
Go Top