Chi cục Thuế quận 2 thua kiện doanh nghiệp khi ấn định giá thị trường

Sáng 30-3, TAND quận 2, TP.HCM tuyên Công ty TNHH MTV Dịch vụ Logistic và Hàng hải Toàn Tiến (gọi tắt là Công ty Toàn Tiến) thắng kiện Chi cục Thuế quận 2. Quyết định ấn định giá, truy thu thuế của Chi cục Thuế quận 2 bị hủy bỏ.

Theo hồ sơ, Công ty Toàn Tiến chuyên nhập khẩu và bán xe đầu kéo. Công ty này khẳng định các năm 2010, 2011, 2012 công ty này đã bán xe đầu kéo tương đương với giá bán thông thường trên thị trường. Bằng chứng là các hóa đơn của các doanh nghiệp kinh doanh xe đầu kéo khác với giá bán xấp xỉ như xe Toàn Tiến bán ra. Công ty này cũng chứng minh giá bán của mình là hợp lý, căn cứ trên giá nhập khẩu xe được ghi trên tờ khai hải quan nhập khẩu, các chi phí kinh doanh khác…
 
Khi kiểm tra doanh nghiệp, Chi cục Thuế quận 2 lập biên bản, cho rằng Công ty Toàn Tiến đã bán xe với giá thấp hơn giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ. Vì vậy cuối năm 2014, chi cục này đã ra quyết định ấn định lại doanh thu, thuế… theo giá tính lệ phí trước bạ, truy thu thuế đối với Công ty Toàn Tiến khoảng 250 triệu đồng.
 
Không chấp nhận, Công ty Toàn Tiến khiếu nại, sau đó khởi kiện Chi cục Thuế quận 2 ra tòa.
 
Ông Trịnh Nguyên Vũ, Giám đốc Công ty Toàn Tiến, cho rằng Thông tư 71/2010 có quy định rõ cách xác định giá giao dịch thông thường trên thị trường. Cụ thể, khoản 1 Điều 4 thông tư này nêu ra một số các căn cứ xác định giá giao dịch thông thường trên thị trường. Tuy nhiên, Chi cục Thuế quận 2 không đưa ra các căn cứ này mà lại sử dụng bảng giá tối thiểu dùng trong tính lệ phí trước bạ xe. Ông Vũ cho rằng không có quy định nào về việc doanh nghiệp bán xe với giá thấp hơn bảng giá tối thiểu thì bị ấn định lại doanh thu, thuế cả.
 
TAND quận 2 cũng viện dẫn Thông tư 71/2010 của Bộ Tài chính để cho rằng “giá giao dịch thông thường trên thị trường” không phải là giá trong bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ. Tòa cũng khẳng định phải xác định giá giao dịch như khoản 1 Điều 4 của Thông tư 71/2010. Do đó quyết định ấn định và truy thu thuế của Chi cục Thuế quận 2 không có căn cứ, phải bị hủy.
 
Theo Quỳnh Như – Báo Pháp Luật

Chat facebook
Go Top