Bảo vệ quyền lợi khi quyết toán thuế

Với phương châm xem doanh nghiệp khách hàng là chính doanh nghiệp của mình . Dịch vụ quyết toán thuế trọn gói tại Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán và Đại lý Thuế BTL của chúng tôi sẽ giúp quý doanh nghiệp giảm tối đa khoảng thời gian, chi phí thực hiện các thủ tục thuế, đảm bảo hồ sơ kế toán, báo cáo quyết toán thuế của quý doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật thuế, chi phí thuế giảm đến mức tối thiểu . Với đội ngũ chuyên viên có nhiều kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao , quý doanh nghiệp sẽ hoàn toàn yên tâm trong quá trình thực hiện quyết toán thuế .

Vậy quyết toán thuế là gì;  khi nào quý doanh nghiệp cần quyết toán thuế;  mục đích của quyết toán thuế;  Và dịch vụ quyết toán thuế trọn gói của chúng tôi sẽ làm gì cho doanh nghiệp của bạn

Quyết toán thuế là gì .

Quyết toán thuế là công việc bắt buộc của một doanh nghiệp sau một thời gian thành lập (thông thường là sau 5 năm, còn doanh nghiệp lớn thì có khi một năm quyết toán thuế một lần)

Khi nào thì doanh nghiệp phải quyết toán thuế.

Sau khi  đơn vị  có quyết định thanh tra quyết toán của cơ quan thuế quản lý yêu cầu, và cơ quan thuế thường hẹn doanh nghiệp  sau 2 tuần để chuẩn bị .

Quyết toán thuế nhằm mục đích gì 

Mục đích của việc quyết toán thuế là xác định số tiền nghĩa vụ phải nộp ngân sách nhà nước trong năm quyết toán, có thể bị phạt, truy thu về thuế TNDN, thuế GTGT, thuế TNCN của doanh nghiệp .

Công việc của dịch vụ quyết toán thuế trọn gói của Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán và Đại lý Thuế BTL chúng tôi.

Nội dung dịch vụ :

– Kiểm tra rà soát lại toàn bộ hiện trạng hệ thống kế toán của doanh nghiệp
– Tư vấn điều chỉnh , cân đối số liệu chứng từ kế toán, doanh thu, lãi lỗ.
– Tư vấn xử lý các vấn đề sai phạm về thuế.
– Nhập lại số liệu kế toán của cả năm, phân bổ hạch toán theo đúng chuẩn mực.
– Lập toàn bộ hệ thống sổ sách kế toán
– Lập báo cáo tài chính năm
– Đại diện doanh nghiệp giải trình hồ sơ quyết toán thuế.

Thực hiện sổ sách kế toán hàng tháng:

– Lập phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập xuất hàng hóa, phiếu kế toán….
– Sổ nhật ký chung
– Sổ cái các tài khoản
– Sổ quỹ tiền mặt
– Các sổ chi tiết như sổ chi tiết hàng tồn kho, sổ chi tiết công nợ, sổ chi tiết TSCĐ, sổ chi tiết công cụ, dụng cụ…Thực hiện hồ sơ đăng ký thuế đầu mỗi năm:
– Tờ khai thuế môn bài
– Tơ khai đăng ký hình thức kế toán
– Bảng đăng ký khấu hao TSCĐ, Bảng phân bổ công cụ dụng cụ.

 

 ĐẾN VỚI CHÚNG TÔI LÀ BẠN ĐẾN VỚI SỰ HÀI LÒNG VÀ ĐẠT HIỆU QUẢ NHẤT

 

Chat facebook
Go Top